کد افتصادی چیست؟

کد اقتصادی از 12 رقم عدد تشکیل می شود که در قرار داد های شرکت ثبت می شود،همینطور کدی است که در اداره مالیات به نام شرکت ثبت شود.هر شرکت مؤظف به اخذ کد اقتصادی به نام شرکت خود است ،کد اقتصادی از سال72به وجود آمد و کلیه افرادی که در قالب شرکت به فعالیت های تولیدی و خدماتی می پردازند، مجبور به اتخاذ کد اقتصادی هستند،در غیر این صورت فعالیت آن ها قانونی نیست و نمی توانند قرار داد های خود را به صورت قانونی ثبت کنند و همینطور نمی توانند با کارخانجات، مؤسسات و کلیه مراکز دولتی قرار داد ببندند.

دلایل ضرورت بر اخذ کد اقتصادی

  • اخذ کد اقتصادی یکی از اجبارات اداره مالیات است،تا بتوانید مجاز به اخذ مجوز های دیگر باشید.
  • از طریق اخذ کد اقتصادی دولت به صورت  دقیق از وضعیت کسب و کار در کشور با خبر می شود.
  • شرکت ها وظیفه دارند هر سه ماه یک بار به اداره مالیات و دارایی گزارش کار بدهند که انجام این عمل،در صورت نداشتن کد اقتصای امکان پذیر نیست.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد اقتصادی

  1. تمامی مدارک شخصی،اعضا شرکت و هیت مدیره.
  2. تمامی مدارک و مجوز های اخذ شده ی شرکت.
  3. در دست داشتن مهر شرکت.
  4. سند و یا اجاره نامه ملکی که شرکت در آن مشغول به فعالیت است.

مدیران ثبت در کلیه امور راهنما و همراه شما.