گواهینامه HSE چیست؟

گواهینامه HSE  نوعی از نشان است که دو استاندارد سیستم ایمنی و بهداشت مصرف کنندگان و همچنین سلامت محیط زیست را تضمین می کند.گواهینامه  HSE نوعی از نشان است که دو نوع دیگر از گواهینامه ها را هم پشتیبانی می کند و بسیار ایمن است محصولاتی که گواهینامه HSE دارند به صورت همه جانبه به تمامی نکات توجه  کرده اند.

گواهینامه HSE  همچنین باعث به حداقل رساندن مضرات به تیم تولید کننده در کلیه سطوح اجرا می شود،HSE  باعث می شود که ایمن سازی مجصولات و رعایت استاندارد ها در راستای یک نظام یک پارچه در سراسر جهان اجرایی شود،بدین ترتیب سلامت مصرف کنندگان، محیط زیست و همچنین تولید کنندگان تحت نظارت و قوانین گواهینامه  HSE تامین  می شود.

صدور گواهینامه  HSE در مدیران ثبت

شرکت های زیادی بنابر خواست مشتریان به ثبت گواهینامه  HSE  می پردازند،در صورتی که شرکت در خواست کننده گواهینامه HSE  بخواهد این نوع از نشان را اخذ نماید باید دو نشان دیگر ایمنی و بهداشت را داشته باشد، در صورتی که این دو نشان را داشه باشید اخذ گواهینامه HSE  مدت زمان کم تری وقت صرف می کند.

مزایای اخذ گواهینامه  HSE

  • جلب اعتماد مضاعف مشتریان
  • آشنا بودن با استاندارد ها و کاهش صدمات به مصرف کنندگان و محیط زیست
  • کاهش عواقب برای زندگی کارکنان
  • افزایش سیستم ایمنی و بهداشت در سطح جامعه

هدف از اخذ گواهینامه HSE

هدف از ایجاد گواهینامه  HSE  از پایه بر این مبنا بوده است که که مخاطرات ناشی از ایمنی ، بهداشت و محیط زیست کاهش یابد و استقبال مردم در سراسر جهان باعث شد که تولید کنندگان و پیمانکارا به فکر اخذ گواهینامه بیوفتند در واقع HSE  خیلی زود برای مصرف کنندگان مهم شد و وجود آن تاثیر گذار برای به موفقیت رساندن تولید کنندگانی که موفق به اخذ گواهینامه HSE  شده اند.

شرکت مدیران ثبت در این راه همراه شماست.