گواهینامه ارگانیک چیست؟

گواهینامه ارگانیک بر پایه نقش غنی سازی خاک در کیفیت محصولات کشاورزی پایه ریزی شده است. قبل از آنکه کشاورزی ارگانیک به عنوان نوعی از کشاورزی مورد قبول واقع شود، آزمایشات برای به اثبات رساندن کیفیت هر چه  تمام تره محصولات بدست آمده از کشاورزی ارگانیک انجام شد و پس ازانجام آزمایشات گواهینامه ارگانیک در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفت.پس از آن استاندارد های معینی برای کشاورزی ارگانیک ایجاد شد که برای گرفتن گواهینامه یا نشان ارگانیک رعایت همه آن ها از الزامات است.

لازم به ذکر است که صدور گواهینامه ارگانیک  بستگی دارد به نوع تولید و فروش شما اگر تولیدات شما در حدی است که تنها نیاز اطرافیانتان را برطرف می کند، احتیاجی به اخذ گواهینامه ارگانیک  نیست.

 اما اگر میزان تولیدات شما به مقداری است که قابل فروش در بازار است احتیاج به گواهینامه ارگانیک دارید؛در آن صورت می توانید انجام کلیه امور اداری ثبت را به مدیران ثبت بسپارید.

محصولات ارگانیک به چه معنا هستند ؟

برای اینکه به محصولات تولیدی شما گواهینامه ارگانیک تعلق بگیرد باید کلیه استاندارد ها رعایت کنید،صدور گواهینامه ارگانیک به معنای اعتماد مصرف کنندگان به درک شما از این استاندارد است.

این استاندارد ها را مدیران ثبت در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید آن ها را فراگیری کنید.

مزایای گواهینامه ارگانیک

در اولین قدم می توان گفت که کشاورزی ارگانیک از سود خوبی برای تولید کننده برخور دار است.این تولید کنندگان تنها با در دست داشتن گواهینامه ارگانیک اجازه فروش محصولات خود با نشان ارگانیک را دارند.

صدور گواهینامه ارگانیک برای موارد زیر قابل استفاده است:

  • زمین های کشاورزی و باغات
  • فرآوره های دامی
  • در صنایع خوراکی و غذایی
  • پرورش ماهی در شیلات

مدیران ثبت درکمترین زمان گواهینامه ارگانیک شما را یه دستتان می رساند.