مواردی در اخذ پروانه کسب شما را الویت دار می کنند

 1. شخصی که خواستار پروانه کسب است بیکار باشد و بیمه بیکاری داشته باشد.
 2. افرادی که تا بحال پروانه کسب به نامشان صادر نشده است.

ماده-1- پروانه کسب

این ماده فردی که خواستار پروانه کسب است را  اینگونه تعریف می کند: فرد صنفی در اتحادیه مربوطه به شخصی گفته می شود که تمامی ایین نامه و مقررات مربوط به پروانه کسب را رعایت کند و محل کسب مناسبی متناسب با کسب و کاری که می خواهد انجام دهد انتخاب کند و با علم به مسئولیت های خود و عمل به آن ها به فعالیت بپردازد.

ماده -2- در این اتحادیه 13 شغل مجاز به اخذ پروانه کسب تاسیس هستند

 • کارگاه های تولیدی به صورت بهداشتی و ایمن
 • تولید و تعمیر انواع قطعات موتور
 • تولید و تعمیر کلید های هادی
 • تولید و تعمیرات آسانسور و پله برقی
 • تولید و تعمیر کتتدگان پمپ آب و موتور برق
 • تولیدکنندگان انواع کالاهای خانگی
 • تولید و تعمیر محصولات صنعتی
 • تولید و تعمیرات دستگاه های گرداننده(مانند جارو برقی،پرخ گوشت،مخلوط کن)
 • تولید و تعمیرات کوئل های برقی
 • تولید و تعمیرات ابزارات برقی
 • تولید انواع تابلو های خازن در دو نوع فشار قوی و ضعیف

 

ماده -3- پروانه کسب

رعایت الزامات فنی و خریداری ابزار و وسایل استاندارد و مورد نیاز

ماده -4- پروانه کسب

رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی برای حفظ امنیت افراد مشغول به کار

ماده -5- پروانه کسب

ارائه مدارک لازم جهت اخذ پروانه کسب

مدیران ثبت در کم ترین بازه زمانی پروانه کسب شما را تحویل می دهد.