طرح صنعتی چیست؟

ثبت طرح صنعتی همان طور که از نام آن پیدا است در عمل  بیشترین فوکوس آن روی طراحی محصول است، در واقع می توان گفت اگر طراحی یک وسیله جدید باشد،آن طرح قابلیت اخذ ثبت طرح صنعتی را دارا است،اما اگر ایده پردازی در عملکرد محصول انجام شده باشد،و در ظاهر تفاوتی با بقیه محصولات موجود در بازار نداشته باشد نوع ثبت طرح صنعتی برای آن ایده پردازی قابل انجام نیست.

می توان گفت طرح صنعتی ایجاد تفاوت در شکل کالا به وسیله فرآیند های صنعتی است. طرح های صنعتی در انواع گسترده ای ارائه می شود از موارد صنعتی گرفته تا صنایع هنری دستی.

به طور کلی طرح صنعتی ترکیبی است از:

  • ویژگی های سه بعدی
  • مواردی مانند تزیینات و غیره که سبب تغییر شکل کالا می گردد.

پس از انجام شدن طراحی بهتر است، که هر چه زودتر برای ثبت آن به نام خودتان اقدام کنید،تا با افشاء شدن آن دیگران به بهره برداری از طرح نپردازند.

ایجاد یک طرح صنعتی کار سختی نیست،شما می توانید با استفاده از گرافیست های خلاق، به راحتی یک طرح صنعتی برای حرفه خود خلق کنید زیرا طرح صنعتی کاملا جدا از کار فنی محصول است.،و عموما ایجاد تغییرات فنی و اضافه کردن امکان های جدید به آن سخت تر از رسیدگی به طراحی ظاهری آن است،بنابراین می توان گفت که این موضوع کار را برای تولید کنندگان کالا ها سهل کرده است.

اما به دلیل اینکه در طرح صنعتی ماهیت زیبایی حائز اهمیت است،اصولا کار نهایی در آخر از حیث زیبایی عالی است.

بعد از ایجاد طرح مورد نظر و ارائه مدارک خود به مدیران ثبت حداکثر تا یک ماه بعد، طرح صنعتی شما به ثبت خواهد رسید.