توضیح علت آزاد سازی برخی از استان های کشور

هدف دولت از ایده پردازی آزاد کردن مناطق،به منظور رونق اقتصادی جامعه و همچنین آزاد گذاشتن فضایی برای ورود تکنولوژی های جدید و سرمایه گذاری های کلان است ،به این وسیله می توان پول های کلانی را به چرخه اقتصادی کشور وارد کرد.

ویژگی ای که مناطق آزاد را متمایز برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی می کند، عدم پرداخت هزینه های گمرکی است.در مناطق آزاد تمامی افراد به مدت 15 سال از پرداخت  هر گونه ای از مالیات معاف می باشند.تجارت در مناطق آزاد هیچ یک از قوانین کشور اجرا  نمی شود،این اصل به دلیل جذب سرمایه گذاران اجرایی شده است.

مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

 1. انتقال آسان سهام،حتی به سرمایه گذاران در خارج از ارس
 2. امکان انجام تبادلات ارزی  در مقدار بالا
 3. سهولت در انجام صادرات و واردات با سود دهی بالا برای تجار
 4. عدم محدودیت در پذیرش سرمایه گذاران خارجی
 5. معاف بودن از پرداخت سود  بازرگانی
 6. سرعت عمل در انجام امور اداری توسط مدیران ثبت در ارس
 7. صادرات کالاهای تولیدی با صرف کم ترین زمان با ثبت شرکت در مناطق آزاد ارس

مراحل ثبت شرکت در مدیران ثبت

 1. تماس با ما
 2. مشورت دهی کارشناسان
 3. اخذ قرار داد بین مدیران ثبت و کارفرما
 4. تحویل مدارک مورد نیاز به مدیران ثبت
 5. صرف زمان برای انجام مراحل اداری
 6. تحویل مجوز ثبت مربوطه