شرکت تعاونی چیست؟

شرکت تعاونی نوعی از مشارکت است که عده ای از افراد که در یک صنفند یا همسایه، دوست و خویشاوندان هستند در کنار هم برای رسیدن به منافع و کسب سود، کسب و کاری به راه می اندازند و در سود و زیان آن شریک می‌شوند، به معنای اینکه اگر مشکلی برای شرکت پیش بیاید با  مشارکت با یکدیگر مشکل را رفع میکنند و به فعالیت ادامه می‌دهند.

بخشی از مزایای ایجاد شرکت تعاونی برای کشور

اجازه ایجاد شرکت تعاونی در سال 1370 از طرف دولت به جهت اشتغال زایی، کمک به افرادی که مهارت لازم را دارند اما وسیله ندارند،پ یشگیری از متمرکز شدن ثروت در دست گروه خاصی از افراد جامعه و کنترل تورم صادر شد.

انواع شرکت تعاونی از نظر نوع فعالیت

شرکت تعاونی تولیدی

شرکتی است که مجموعه ای از کسب و کارهای کشاوزی، دامپروی و دامداری، صید ماهی، صتعت و معادن و رستایی و عشایر را در یک واحد تولیدی ارائه می نماید.

شرکت تعاونی توزیعی

شرکتی است که بر مبنای تأمین نیازهای اعضاء مانند: مسکن، کالا منزل و غیره و خدمات فعالیت می‌کند.

در شرکت تعاونی افرادی که بر مبنای تأمین نیاز تولیدکنندگان برای فرآیند تولیدی فعالیت می‌کنند، از نوع تأمین نیاز تولید کنندگان هستند و در واقع نوعی ارائه خدمات انجام می‌دهند.

انواع شرکت تعاونی از نظر تعداد اعضا نیز متفاوت است،و از این حیث نیز به دو گروه تقسیم می‌شود:

شرکت تعاونی عام:که برای هر یک از افراد جامعه که عضویت خود را در شرکت به ثبت برساند بر حسب نوع فعالیت خود تمامی کالا و یا خدمات خود را به افراد ارائه می‌کند.

شرکت تعاونی خاص: نوعی شرکت تعاونی است که اعضا خود را به صورت اختیاری از  قشر خاصی از جامعه انتخاب می‌کند.

برای ثبت شرکت تعاونی حداقل به 7 نفر عضو نیاز است که سه تن از آن‌ها برحسب رأی اعضا می‌توانند به عنوان هیئت مدیره انتخاب شوند.  

مدیران ثبت بهترین و سریع‌ترین راه برای ثبت شرکت‌های تعاونی است و در گام به گام رسیدن به موفقیت راهنمای شماست.