دلیل ثبت برند

برند در واقع علامت تجاری است که شما به کالا خود اختصاص می دهید، ثبت برند به نام خودتان این مزیت را به همراه دارد که تمامی حقوق آن متعلق به خودتان می گردد و افراد سود جو نمی توانند محصولات خود را با نام برند شما به فروش برسانند و در صورت بروز این مشکل این حق را خواهید داشت که به مراجع قضایی شکایت کنید،اما در صورتی که آن را ثبت نکرده باشید و شخصی دیگر د راین امر از شما پیشی گیرد ثابت کردن آن که شما در تولید محصول پیشگام بوده اید مشکل است.

قبل از ثبت برند باید لبتدا نام برند خود و اینکه به لاتین باشد یا فارسی و اینکه به نام چه شخصی ثبت شود را مشخص کنید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند به نام شخص حقیقی

  1. تصویر مجوز فعالیت ( پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه کسب یا جواز تاسیس ).
  2. تصویر شناسنامه و كارت ملی دارندگان حق امضای اوراق بهادار شرکت.
  3. كارت بازرگانی (در صورتیكه علامت مورد نظر غیرفارسی باشد).
  4. تصویر علامت مورد نظر و توضیح در خصوص علامت و توصیف آن.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند به نام شخص حقوقی

  1. تصویر مجوز فعالیت ( پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه کسب یا جواز تاسیس ).
  2. تصویر اولین روزنامه رسمی شركت (آگهی تاسیس) و روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیئت مدیره شركت (دوره آن منقضی نشده باشد).
  3. تصویر شناسنامه و كارت ملی دارندگان حق امضای اوراق بهادار شرکت.
  4. كارت بازرگانی (در صورتیكه علامت مورد نظر لاتین باشد).
  5. تصویر علامت مورد نظر و توضیح در خصوص علامت و توصیف آن.

مراحل ثبت برند

بعد از تحویل مدارک توسط شما، اظهارنامه علامت تجاری ارسال می گردد و بعد از 60 روز کاری قابلیت ثبت علامت تجاری محرز می گردد و روند صدور گواهی ثبت برند طی می شود.

شرکت مدیران ثبت با سالها تجربه در زمینه ثبت برند آماده همکاری با شما عزیزان است.