پرونده مالیاتی چیست؟

هر شرکتی پس از ثبت تا دو ماه فرصت دارد تا برای  تشکیل پرونده مالیاتی خود اقدام کند.بر طبق قانرون شرکت ثبت شده مؤظف است به وسیله تشکیل پرونده مالیاتی وجود خود را به اداره مالیات کشور اعلام کند،در غیر این صورت ملزم به پرداخت جریمه مالیاتی خواهد شد.

حتی در صورتی که شرکت فعالیت نمی کند یا سود دهی آن به مقداری نیست که قادر به پرداخت مالیات شود بازهم ملزم است که ثبت خود را اعلام کند و در صورت وجود موارد فوق نیاز به اقداماتی دیگر دارد.

مدیران ثبت آماده همکاری با شما در انجام همه  امور مربوطه است.

 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده امور مالیاتی در مدیران ثبت

  1. جواز تاسیس
  2. همه مدارک و اساسنامه شرکت
  3. سند مالکیت یا اجاره نامه شرکت
  4. شناسنامه هیت مدیره
  5. کپی قبوض شرکت

مدت به اتمام رسیدن کار

شرکت مدیران ثبت پس از دریافت مدارک و بستن قرار داد به سرعت تشکیل پرونده مالیاتی را آغاز می کند و به دلیل تبحر در انجام این امر،در کم ترین زمان کار به شما مشتریان عزیز تحویل می گردد.