کارت بازرگانی چست؟

کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه شخصی حقیقی باشد چه شخصیتی حقوقی، می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند، این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد.

 صدور این کارت زیر نظر وزارت بازرگانی کشور انجام می گردد به این صورت که ما به نیابت از شما متقاضی خواهیم شد و تقاضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

کارت بازرگانی می تواند برای متقاضیان حقیقی و حقوقی صادر شود، وجود این کارت در دست شما به این معناست که شما به صورت رسمی اجازه فعالیت های بازرگانی در خارج از کشور را دارا هستید.

 

کاربردهای کارت بازرگانی

- ثبت سفارش و ترخيص كالا

- واردات از مناطق آزاد

- صادرات کلیه کالاهای مجاز

- مبادرت به حق العمل كاری در گمرك

- ثبت نام تجاری لاتین

- اخذ وام‌های بانکی

 

خدمات ما در این زمینه

اخذ کارت بازرگانی- تمدید کارت بازرگانی- اخذ مجوزهای لازم جهت صدور کارت بازرگانی

 

شرایط اخذ کارت بازرگانی

  1. داشتن حداقل سن(23 سال)
  2. اشخاص حقیقی ایرانی
  3. داشتن سابقه کار در امر تجارت
  4. اشخاص حقیقی غیر ایرانی : داشتن مدارک اقامت دائم و معتبر
  5. برای پسران : یرگه پایان خدمت

 

نحوه‌ی مالیات سالانه‌ی کارت بازرگانی چگونه است؟

 درآمد مشمول مالیات تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود. برای اشخاص حقیقی بر اساس درآمد مشمول مالیات ( معافیت مالیاتی- سودویژه) طبق نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم و برای اشخاص حقوقی 25% درآمد محاسبه و اخذ میگردد.

-ماده۱۳۱: نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است :

- تا میزان سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵% )

- تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ بیست درصد(۲۰% )

- تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵% )

- تا میزان یک میلیارد ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ سی درصد (۳۰% )

- نسبت به مازاد یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵% )

تذکر: **دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی گردد**