پروانه بهره برداری چیست؟

پروانه بهره برداری در صورتی قابلیت صدور دارد که در تمامی بخش ها اقدامات لازم برای راه اندازی کارها انجام شده باشد از جمله:

1- تامین زمین و انتخاب محل راه اندازی کسب و کار 2- تامین انرژی 3- تامین نیروی انسانی 4- انجام آزمایشات.

زمانی که همه مراحل ذکر شده انجام شده باشد تولید کننده مجاز به اخذ پروانه بهره برداری می باشد و می تواند درخواست دهد.

تذکر 1:

تولید و تست ابتدایی ماشین آلاتی که آماده تولید در مقیاس بالا هستند.

تذکر 2:

کارخانه ها باید در شعاع 50 کیلومتری استان احداث شده باشند.

مزایای برخورداری از پروانه بهره برداری

 1. می توانید در هر صنفی که می خواهید به راحتی به نام خود برند به ثبت برسانید.
 2. جهت استفاده از تسهیلات بانکی
 3. در صورت داشتن فعالیت های  هنری از دادن مالیات معاف هستید.
 4. کسانی که دارای پروانه بهره برداری هستند و از تسهیلات بانک (وام) استفاده کرده انددر صورت عقب افتادن اقساط ملزم به پداخت جرایم نیستند و امکان بخشیدن آن ها وجود دارد.
 5. امتیاز دریافت انواع گواهینامه را دارند.
 6. اخذ پروانه بهره برداری به شما این امکان را می دهد که در نمایشگاه های داخلی و خارجی جهت کسب سود و همچنین معرفی مجصولات خود شرکت کنید. 
 7. از تمامی تشویقات وزارت صنعت بهره مند هستند.

مراحل درخواست و اخذ پروانه بهره برداری

 1. درخواست پروانه بهره برداری و تکمیل فرم مربوطه
 2. بازرسی شدن توسط کارشناسان
 3. پرداخت هزینه تمبر
 4. صادر شدن جواز بهره برداری

مدیران ثبت آماده خدمت به شما عزیزان در زمینه اخذ پروانه بهره برداری است.