اخذ استاندارد به چه منظورانجام می شود

منظور از نشان استاندارد،استانداردی است که در داخل کشور از آن استفاده می شود،و اخذ این نوع نشان استاندارد نه فقط برای تشویق بلکه برای تولید کنندگان ملی اجباری است. استاندارد ملی مجموعه ای از قوانین است که برای یکپارچه سازی محصولات داخلی از حیث کیفیت تعریف شده است.

اخذ استاندارد برای انواع تولیدات متفاوت است به طور مثال استانداردی که برای تولید جارو برقی صادر می شود با استانداردی که برای یخچال صادر می شود کاملا متفاوت است و برای تولید هر یک از محصولا نیاز به اخذ استاندارد مربوط به آن وجود دارد.

در کشور دو نوع استاندارد ملی وجود دارد

  1. استاندارد اجباری :برخی از تولیدات ملی بنا بر قانون کشوری مجبور به اخذ استاندارد هستند.عموما این تولیدات، از دسته صنایع غذایی هستند.
  2. استاندارد تشویقی:محصولاتی که اجباری برای اخذ استاندارد ملی ندارند،می توانند با رعایت قوانین استاندارد ملی اخذ استاندارد تشویقی نمایند.

 

بخشی از مراحلی که برای اخذ استاندارد در مدیران ثبت طی می گردد

  1. پر کردن فرم هایی که از طرف سازمان استاندارد ملی در اختیار مدیران ثبت گذاشته شده.
  2. مشخص کرد مسئول کیفیت،و تایید شدن آن.(مسئول کیفیت باید مورد تایید سازمان باشد و در این مورد نیز قوانینی وجود دارد.)
  3. اطلاع رسانی کلیه مجوز های قانونیه اخذ شده.
  4. ارائه مدارکی که در آن محصول تولیدی آزمایش شده و مورد تایید قرار گرفته است.
  5. ارزیابی نمونه تولیدات توسط خود سازمان.
  6. اخذ نشان استاندارد اجباری و تشویقی.

با مدیران ثبت به سرعت به اهداف خود دست خواهید یافت.