مقدمه

در ابتدا  به شما نوید می دهیم که شرکت مدیران ثبت با سالها  تجربه در ثبت اختراع و جلب رضایت مشتریان می تواند شما را در حداقل زمان به هدف برساند.

 ثبت ایده و اختراع

ثبت اختراع حق انحصاری است که بابت فکر خلق شده توسط مخترع، به فرد مخترع داده می شود و آن ایده به اسم مخترع ثبت می شود، این اختراع ها و ایده های ثبت شده با قرار دادهایی که به صورت انحصاری بین مخترع و تولید کننده بسته می شود،به تولید می رسد و در ازای مبلغ دریافت شده جزییات طرح و نحوه بهره برداری از آن، تحت نظارت مخترع به تولید می رسد.

مزیت های ثبت اختراع چیست؟

اختراع حاصل تلاش و وسعت فکر مخترع است لیکن ، برای اینکه اختراعات مورد تإیید کلیه مقامات مسئول برسد،باید بتوانید از یکایک فیلتر های موجود عبور کند و بر طبق قوانین خاص کشور به ثبت برسد، این امر اگرچه زمان بر است اما می توانید بعد از ثبت اختراع از کلیه مزیت های آن استفاده کنید و قطعا در آن صورت طرح معتبر میشود و می تواند بسیار سود مند و پول آور باشد.

بخشی از مزایای ثبت اختراع به صورت خلاصه عبارتند از:

1-ثبت اختراع به ایده پرداز اجازه می دهد که به صورت انحصاری از اختراع خود بهره ببرد.

2زمانی که یک اختراع به نام مخترع ثبت گردد دیگر افراد سود جو نمی توانند از آن اثر استفاده کنند.

3-ثبت اختراع،باعث ایجاد حمایت از طرف مسئولین دولت  می گردد.

4-ثبت اختراع باعث توانا ساختن مشتریان در زمینه بهره مندی از تسهیلات بانک ها می شود.

5- با استفاده از ثبت اختراع می توان از مزایای مرکز ملی نخبگان کشور بهره مند شد.

اختراعات غیر قابل ثبت

1-اختراعاتی که استفاده از آن ها بر خلاف شرع و قوانین کشور است.

2-اختراعی که در هر نقطه از جهان مشابه آن به ثبت اختراع  شده باشد.

3-روش های تشخیص و یا درمان بیماری در علم پزشکی ثبت اختراع نمی شود.

4-روش های ریاضی و یا آثار هنری.

منبع شرکت مدیران ثبت